گزارش تصویری/نشست مشترک اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت و وزیر وزیر صنعت و معدن


 نشست مشترک اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با حسن هاشمی وزیر بهداشت  و وزیر صنعت و معدن(سه شنبه19خرداد) برگزار شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید