سیزدهم فروردین"روز انس با طبیعت"

روز سیزدهم فروردین یکی از روزهایی است که هموطنان گرانقدر باید توجه بیشتری به یکی از نشانه های بارز الهی داشته باشند.حفظ و صیانت ازطبیعت یکی از قراردادهای نانوشته بوده که الزام رعایت آن بر همه هموطنان واجب بوده و مردم عزیز ایرانی علی الخصوص مردم شریف پیرانشهر و سردشت در سال های اخیر همگام با سراسر کشور، اهتمام بیشتری به این امر  نموده اند که نشان دهنده توجه بیشتر مردم به طبیعت و دریافت انرژی مثبت از این نشانه های ذات مقدس باریتعالی است.

در این روز از هموطنان گرامی بویژه مردم فرهیخته پیرانشهر و سردشت درخواست دارم تا به توصیه های تخصصی سازمان محیط زیست توجه نموده تا بتوانیم روزی پر از شادی به همراه سلامتی و شادکامی در کنار طبیعت را به فرزندانمان و آیندگان هدیه دهیم.

                                                                                                       دکتر رسول خضری

                                                                                                نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید