پسابرجام و تکنولوژی فنی حوزه بهداشت


 
*رسول خضری: علیرغم اینکه در تمام دوران تحریم ها علیه ایران، تحریم کنندگان ادعا داشتند ظلمی متوجه حوزه بهداشت و درمان نمی شود، اما بیشترین تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت داروها، عدم امکان واردات تجهیزات پزشکی و داروهای خارجی ضروری بود. 
لذا با گشایش های مالی دولت، بودجه های بخش بهداشت و درمان نیز افزایش یافته و هزینه های واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز به طور نسبی کاهش پیدا خواهد کرد. به تبع آن قیمت داروها و تجهیزات پزشکی خارجی که مستقیما متاثر از تحریم های بانکی بودند نیز به علت کاهش هزینه های بانکی که حداقل سه و نیم درصد قیمت تمام شده این اقلام بود، به طور نسبی کاهش خواهد داشت. 
از سویی با برداشته شدن تحریم‌ها ورود دانش، فناوری و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان را شاهد خواهیم بود. چرا که بخشی از صنایع داروسازی فرسوده اند و با ورود تکنولوژی های جدید و دانش فنی روز می توان این صنایع را نوسازی کرد و کیفیت داروها را افزایش داد. از دیگر اتفاقاتی که در دوران پساتحریم می توان در حوزه بهداشت و درمان منتظر آن بود، به روز شدن تکنولوژی های ساخت دارو،‌ واکسن، سرم و ... است. در این شرایط قیمت تمام شده دارو نیز کمتر شده و به طور کلی برداشته شدن تحریم‌ها نوید بخش آینده خوبی در بخش سلامت و درمان است.
در سال آینده 15 تا 20 درصد بودجه سلامت افزایش خواهد داشت که با تحقق این بودجه می توان به وضعیت بهداشت و درمان کشور بیشتر امیدوار بود. در این صورت امکان واردات مواد اولیه مرغوب، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی برای محققان و پژوهشگران فراهم می شود و می توانیم در آینده نزدیک امکان تولید داروهای با کیفیت را در کشور با قیمت پایین داشته باشیم.

*عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید