عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: تجمیع نشدن بیمه ها به طرح تحول سلامت آسیب می زند


عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آسیب جدی تجمیع نشدن بیمه‌ها را متوجه طرح تحول سلامت دانست و گفت: اگر تجمیع منابع بیمه ها اعمال نشود، خروجی مناسبی نخواهیم داشت.
 
 رسول خضری با تاکید بر تدوین نظام بیمه سلامت در برنامه ششم توسعه، افزود: یکی از پایه های نظام بیمه سلامت بحث تجمیع بیمه ها است که متاسفانه در طی برنامه پنجم توسعه نتوانست شکل اجرایی به خود گیرد.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل سیاست های متفاوت صندوق های بیمه ای با تجمیع بیمه ها موافق نیست، افزود: با توجه به اینکه سهم پرداخت بیمه از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی 7 درصد و کارکنان دولت 5 درصد است لذا این وزارتخانه تمایلی به تجمیع ندارد.

خضری تصریح کرد: در لایحه برنامه ششم اگر تجمیع منابع بیمه و سیاست های یکپارچه را در نظام بیمه ای کشور اعمال نکنیم نمی توان به یک نقطه امید بخش رسیده و خروجی مناسبی داشته باشیم.

وی یادآور شد: تجمیع نشدن بیمه ها هم بدهی بیمه ها به مراکز درمانی را دچار مشکل کرده و هم به طرح تحول سلامت آسیب می زند لذا اگر سیاست یکپارچه ای را به صورت مدون در برنامه ششم دنبال نکنیم، هیچ وحدت رویه ای در حوزه بیمه ها اعمال نمی شود و لذا بیشترین آسیب را خواهیم دید.

خضری افزود: متاسفانه نبود وحدت رویه منجر شد که قانون جامع پوشش بیمه همگانی مصوب سال 72 بعد از حدود 20 سال یعنی در سال 93 اجرایی شود این نشان می دهد که در کشور فقط قوانین نوشته می شود اما هیچ اراده ای برای اجرا وجود ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: دولت برای برون رفت از این وضعیت و نظام مند شدن طرح تحول سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم و دسترسی مردم به پوشش با کیفیت خدمات بهداشتی و درمان باید یکپارچه سازی برای بیمه ها را مدنظر قرار دهد چراکه این مهم اصلی اجتناب ناپذیر است.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید