در گفت وگو با پانا عنوان شد: مصرف مخدر درایران بیش از افغانستان و پاکستان


عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز نگرانی از موضوع افزایش اعتیاد گفت: هیچ بیمارستانی مخصوص درمان معتادان وجود ندارد.
 
 

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا با تایید مطالب فوق  اظهار داشت: کمیسیون بهداشت بارها در رابطه با مسأله اعتیاد با ارگان های متولی از جمله بهزیستی جلسه گذاشتیم و بحث های گسترده ای را در این موضوع با ستاد مبارزه با مواد مخدر که به عنوان متولی اصلی رسیدگی به این حوزه داشتیم.


عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در حال حاضر 25 کشور دنیا که درگیر موضوع اعتیاد هستند که از این میان برخی کشورها(افغانستان و پاکستان) وزیر مبارزه با مواد مخدر دارند. میزان اعتیاد در کشور ما بسیار بیشتر از این کشورهاست و باید وزیری در این زمینه داشته باشیم و یا حداقل یکی از معاونت های ریاست جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشته باشد. وزیر کشور  در هر دوره ای به عنوان دبیر این ستاد منصوب می شود، حال این سوال مطرح می شود که مگر وزیر کشور می تواند با حجم کاری که دارد به این موضوعات بپردازد.


وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه مواد مخدر اشکال ساختاری داریم، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر با دبیری وزیر کشور و آمار بالای اعتیاد، کاهش سن اعتیاد و نوع مواد مخدر مصرفی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی این بخش باشد.


خضری با بیان اینکه هیچ بیمارستانی مختص درمان معتادان وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه وضعیت به گونه ای است که در سایر بیمارستان ها نیز بخشی را درمان معتادان اختصاص نداده ایم و سازمان بهزیستی هم به دلیل کمبود منابع نمی تواند در این زمینه آنگونه که باید ورود کند.


 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید