خضری: فروش نقل و نباتی ترامادول در برخی از داروخانه ها


عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از فروش نقل و نباتی و بدون نسخه مخدر ترامادول در برخی از داروخانه ها خبر داد. 
 
 
رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مخدر بودن ترامادول و ناآگاهی برخی از جوانان به اعتیاد آوربودن این دارو اظهار کرد : فروش مخدر ترامادول بدلیل ایجاد تنش و عوارض جبران ناپذیر آن ، بدون نسخه پزشک ممنوع است اما متاسفانه تهیه این دارو در برخی از دارو خانه ها به راحتی انجام می شود.

وی با بیان خطرات این دارو تصریح کرد : این داروی خطرناک مانند دیگر مخدرها اعتیاد آور بوده و حتی با مصرف یک دوز بیشتر ، گاهی خطر مرگ را به همراه دارد که به همین علت فروش آن باید با رعایت نظام پزشکی با نسخه مهر و امضا شده تحویل بیمار شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت در فروش آسان و بدون نسخه ترامادول در داروخانه ها ، بر عهده وزارت بهداشت و معاونت درمان است که دقت نظر در خصوص جلوگیری از این مشکل باید به طور مستمر و جدی پیگیری شود.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید