دکتر رسول خضری خواستار توضیحات وزیر اقتصاد در مورد علت فشارهای سنگین اخذ مالیات از اصناف و بازاریان شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شد


 دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی خواستار توضیحات دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد در مورد علت فشارهای سنگین اخذ مالیات از اصناف، کسبه، بازاریان و تجار شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شد.
 
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، در سوال نماینده سردشت و پیرانشهر از دکتر طیب نیا که طبق ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس به کمیسون تخصصی ارجاع شده آمده است که «با توجه به اینکه دو شهرستان جزء مناطق محروم و مرزی و توسعه نیافته می باشندمی بایستی بر اساس رئوس اصلی اقتصاد مقاومتی و کمک به بحث تولید و اشتغال و کمک به امر صادرات و مبادلات مناطق مرزی تمهیدات ویژه ای از سوی حضرتعالی صورت می پذیرفت و لی بر اساس صدور بخشنامه و آیین نامه های جدید نسبت به حل معضل اضافه دریافت مالیات از کسبه، اصناف، بازاریان، تجار و پیله وران مرزنشین دو شهرستان سردشت و پیرانشهر اقدامات خاصی صورت نداده اید و هیچگونه پاسخ قانع کننده ای دریافت ننموده ایم». 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید