خضری مطرح کرد: مشهود بودن کاهش هزینه های کمر شکن مردم دربخش درمان /یک درصدسرمایه گذاری درارتقای طب عمومی، 12 درصد صرفه جویی هزینه در بخش بهداشت و درمان

عضوکمیسیون بهداشت و درمان گفت: ازسال 74 که قانون بیمه سلامت همگانی مغفول بوده و طرح تحول به مثابه انقلابی است که اجرای آن قطعا ایراداتی خواهد داشت اماکاهش هزینه های کمر شکن مردم دربخش درمان کاملا مشهودو محسوس است. 

برنامه نبض جمعه 94/8/8 به بررسی طرح تحول نظام سلامت و سیاست های کلان حوزه سلامت و بهداشت اختصاص داشت و این برنامه با حضور دکتر رسول خضری عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، دکتر آقاجانی  معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر کلانتری قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت متبوع برگزارشد.
 
 

دکتررسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهرو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ابتدا ضمن همدردی با حادثه دیدگان سیل در استان های کرمانشاه ایلام و لرستان ، درگذشت تعدادی از هموطنان را در این حادثه تسلیت گفت.
عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:ابلاغ سیاستهای کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری موجب گردید تا منشور روشنی از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در اختیار مسولین بهداشت و درمان کشور باشدو شهامت دکتر هاشمی دراجرای طرح تحول سلامت ارزنده  می باشد.
دکتررسول خضری افزود: ازسال 74 که قانون بیمه سلامت همگانی مغفول بوده و طرح تحول به مثابه انقلابی است که اجرای آن قطعا ایراداتی خواهد داشت اماکاهش هزینه های کمر شکن مردم دربخش درمان کاملا مشهودو محسوس است.
عضوکمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: طرح تحول سلامت با درمان شروع شده است ولی در ادامه نباید به این صورت باشد و باید پایه بهداشتی آن نیزقوی شود و طرح تحول سلامت همانند یک بیماراست که در حال خونریزی است و اول باید کاردرمانی انجام گرددو نبایدکاربهداشتی انجام داده و  واکسن بزنیم بلکه باید جلوی خونریزی گرفته شود .


رییس فراکسیون طب عمومی مجلس شورای اسلامی درخصوص آمو ش پرستاران گفت :بعداز 36 سال هنوز آمایش سرزمینی دربسیاری از رشته های درمانی و غیردرمانی انجام نشده است و نیاز سنجی معاونت آموزشی میتواند کمک نماید و پرستاری 4 سال نیاز به آموزش هست و بدون درخواست از مجلس با توجه به آمایش سرزمینی و نیاز سنجی وزارت بهداشت میتوانند کمک پرستاران را آموزش بدهند که مدت کمتری صرف شود وبازده بیشتری داشته باشد.
نماینده سردشت و پیرانشهر درپایان گفت: شورای راهبردی باید در وزارت بهداشت راه اندازی شود که دکتر هاشمی نیز موافقت کردند و اگردربحث ارتقای طب عمومی ویک درصد سرمایه گذاری شود در بخش درمان دوازده درصد صرفه جویی دربخش بهداشت و درمان خواهد شد .

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید