پیشنهاد دکتر رسول خضری به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی/تصویر سند


دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای به جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که به منظور ساماندهی و تسریع در تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی، ظرف حداکثر مدت 2 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به جذب و استخدام رسمی تعداد 5000 نفر کارگزاران بیمه کشاورزی اقدام شود.
 
به گزارش دفتر رسانه ای دکتر رسول خضری، در بخشی از نامه نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آنده است که « به استحضار می رساند که در خصوص بررسی طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی به شماره چاپ 1555 و شماره ثبت 602 پیشنهاد می شود تبصره زیر به این ماده واحده اضافه گردد:
تبصره 6- به منظور ساماندهی و تسریع در تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی که دو مجموعه مرتبط با هم هستند ظرف حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به جذب و استخدام رسمی 5000 نفر کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی اقدام نمایند». 
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید