خضری:استقبال مجلس از تشکیل سازمان مستقل اورژانس/خدمات اورژانس با استانداردهای جهانی فاصله دارد


عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل سازمان مستقل اورژانس را ضروری خواند وگفت: خدمات ارائه شده ازسوی اورژانس به ویژه در جاده‌ها با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
 
 

رسول خضری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیشنهاد طرح تشکیل سازمان مستقل اورژانس، گفت: به طورحتم تشکیل سازمان مستقل اورژانس درحل مشکلات و معضلات اورژانس به ویژه اورژانس‌های بیمارستانی و پیش بیمارستانی بسیار موثر است، زیرا اورژانس یک بخش بسیارمهم و حیاتی پیش از درمان‌های کامل یک بیمار است؛ در بسیاری مواقع متاسفانه نبود منابع مالی کافی دراین بخش و حتی طولانی شدن زمان انتقال بیمار به مراکز درمانی مشکلات بسیاری به وجود می آورد.

نماینده مردم سردشت وپیرانشهر با بیان اینکه دربرخی شرایط تجهیزات آمبولانس‌ها کافی و مناسب نیست، افزود: تشکیل سازمان مستقل اورژانس درکارآمدی سیستم اداری و ساختار اورژانس بسیار موثر بوده و می‌توان انتظار داشت که با تصویب این موضوع بسیاری از مشکلات درارائه خدمات به بیماران حل شود.

وی با تاکید بر اینکه در پی تشکیل سازمان مستقل اورژانس یک شورای راهبردی جدید منطبق با آخرین استانداردهای دنیا دربخش اروژانس تشکیل می شود، تصریح کرد: هرچند که درنهایت و پس ازتشکیل سازمان اورژانس این وزارت بهداشت است که برای این سازمان سیاستگذاری می‌کند؛ چون سازمان اورژانس در این شرایط به عنوان بازوی راهبردی و اجرایی وزارت بهداشت خواهد بود که فعالیت آن از نظر انسجام و ساختار بازتعریف شده و منطبق با اصول و استانداردهای دنیا تنظیم می‌شود.

خضری تشکیل سازمان مستقل اورژانس را در حل مشکلات این حوزه ضروری خواند وادامه داد: در حال حاضر بزرگترین مشکل و خلاء در بخش اورژانس این است که خدمات ارائه شده ازسوی اورژانس دریایی و هوایی با حد مطلوب فاصله بسیاری دارد، همچنین میزان و تعداد آمبولانس های جاده ای باید افزایش پیدا کند؛ هرچند که نسبت به گذشته خدمات ارائه شده با کیفیت تر شده اما باز باید تاکید کرد که همه این موارد با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلام، تغییر ساختار و بازنگری مطابق با استانداردهای روز دنیا را دراورژانس ضروری دانست و گفت: البته این سازمان به تنهایی نمی تواند حل کننده همه مشکلات باشد، مهم این است که در سازمان اورژانس ازمدیران کارآمد و توانمند استفاده کرد؛ چون اگر بهترین سازمان هم تشکیل شود اما ازنیروهای قوی استفاده نشود هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد بنابراین در حوزه ساختارو مدیریت اورژانس باید بازنگری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ وزیر بهداشت و درمان  در مراسم چهلمین سال تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه خدمات اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در 10 سال گذشته پیشرفت های قابل توجهی داشته است، گفت: پیشنهاد تشکیل سازمان مستقل اورژانس کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و اگر شورای عالی اداری آن را تصویب کند، تشکیل آن به مصوبه مجلس نیازی ندارد./

پایان پیام

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید