در زمینه برخورد و اطلاع رسانی با آب های معدنی غیر مجاز: ارزیابی مثبت نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عملکرد سازمان غذا و دارو


دکتر رسول خضری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز از سازمان غذا و دارو در زمینه برخورد با آب های معدنی غیر مجاز مثبت ارزیابی و اهمیت دادن به سلامت مردم را از سوی این سازمان قابل قدرانی دانست.

 
 

4 عضو کمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عملکرد سازمان غذا و دارو را در زمینه اطلاع رسانی و برخورد با آب های معدنی غیر مجاز مثبت ارزیابی و این اقدام را قابل تقدیر عنوان کردند.

دکتر محمد حسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو " ایفدونا " عملکرد سازمان غذا و دارو را در زمینه برخورد با آب های معدنی غیرمجاز و اطلاع رسانی در این زمینه مثبت ارزیابی کرد و از سازمان غذا و دارو در این زمینه تشکر و قدردانی نمود.

همچنین دکتر احمد آریایی نژاد، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با " ایفدونا " در زمینه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو در زمینه آب های معدنی و برخورد با آب های معدنی غیر مجاز گفت: این اقدام سازمان غذا و دارو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مغازه ها آب های معدنی را در مکان مناسب نگهداری نمی کنند و در زیر نور خورشید نگهداری می کنند که باید نظارت ها در این زمینه تقویت شود.

وی گفت: اطلاع رسانی و برخورد با آبهای معدنی غیر مجاز کمکی است به واحدهای تولیدی آب معدنی که فعالیت مناسبی دارند و کوچکترین تخلفی ندارند.

دکتر آریایی نژاد افزود: این کار باید از طرف سازمان غذا و دارو تکمیل شود و استمرار داشته باشد و ما نیز بخاطر امانتی که از طرف مردم داریم این اقدام مثبت را حمایت خواهیم کرد.

دکتر علی کائیدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار " ایفدونا " اظهار داشت: عملکرد سازمان غذا و دارو با مدیریت ها و تلاش های دکتر دیناروند در همه حوزه ها به خصوص حوزه دارو مثبت است  و بر اساس مراجعات مردمی که در مجلس داریم این موضوع قابل لمس است.

وی گفت: عملکرد سازمان غذا و دارو در زمینه برخورد و اطلاع رسانی در زمینه آب های معدنی را مثبت ارزیابی کرد.

دکتر رسول خضری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز از سازمان غذا و دارو در زمینه برخورد با آب های معدنی غیر مجاز مثبت ارزیابی و اهمیت دادن به سلامت مردم را از سوی این سازمان قابل قدرانی دانست.

 
/انتهای پیام


 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید