بازدید وزیر کشور از مرز تمرچین پیرانشهر


وزیر کشور در ادامه سفر به استان آذربایجانغربی از مرز تمرچین پیرانشهر بازدید کرد.
 
 
«عبدالرضا رحمانی فضلی » وزیر کشور در ادامه سفر به استان آذربایجانغربی و بازدید از نوار مرزی غرب کشور قبل از ظهر روز پنجشنبه (29 مردادماه)  از مرز تمرچین پیرانشهر بازدید کرد. 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید