تزریق بیشتر بودجه به بیمه سلامت ایران


 
یکی از مشکلات ما در حوزه سلامت، مربوط به وضعیت بیمه‌ها و بدهی‌های آن‌‌هاست. در حال حاضر، منابع فعلی بیمه‌های پایه سلامت چندان مناسب نیست و ضرورت دارد منابع بیمه‌های سلامت به طور کامل تخصیص داده‌شود. ما در اصول متعدد قانون اساسی مکرراً بر روی این امر تأکید داریم که وحدت رویه در امر بیمه و درمان کشور صورت پذیرد تا تمامی مردم کشور بتوانند به طور مساوی و یکسان از خدمات درمانی برخوردار شوند. در سال 1373 قانون بیمه همگانی کشور مصوب شد ولی بیست سال طول کشید تا این قانون در کشور اجرایی و عملیاتی شود. در این میان، در اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشوربه این مهم توجه‌ شده‌است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق آن همکاری می‌کنند. در این زمینه می‌توان به بیمه شدن 10 میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه درمان، در سال گذشته خبر داد و خوشبختانه این برگ زرینی بود که در راستای اجرای قانون تصویب بیمه همگانی در کشور اتفاق افتاد.
در این بین یکی از مشکلات اساسی ما کمبود اعتبارات و محدودیت در تخصیص بودجه به سازمان‌های بیمه گر است که آفتی است که تبعات آن به جامعه و بیمه شدگان وارد می شود. علیرغم تخصیص بخشی از بودجه 10 درصدی هدفمندی یارانه ها، کمک های دولت، 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت ایران، متاسفانه هنوز این سازمان در بخش اعتبارات با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و این موضوع در روند ارائه خدمات بیمارستان‌ها نیز می‌تواند تاثیر بگذارد. بر همین اساس این امر می طلبد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دست اندرکاران این حوزه، اهتمام بیشتری را برای تزریق بودجه به این سازمان بورزند. در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید ویژه ای مبنی بر وحدت رویه و تجمیع صندوق های بیمه ای در خصوص سازمان های بیمه گر پایه شده است، اما این‌گونه مشکلات همیشه برای صندوق‌های بیمه‌گر نگران کننده‌ بوده و هست. در این بین مجلس شورای اسلامی مصمم است تا این برنامه را به عنوان بنیادی‌ترین مساله عدالت اجتماعی مورد توجه قرار داده و بر تسریع آن اهتمام ورزد. در صورت رفع نیازهای مالی این صندوق‌ها و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، می‌توان امیدوار بود طرح تحول نظام سلامت در کشور به درستی اجرا شود و مشکلات مردم در حوزه سلامت نیز کاهش پیدا کند.
 
 

رسول خضری

عضو کمیسیون بهداشت مجلس


تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید