هشدار سازمان بیمه سلامت نسبت به آتیه طرح ملی دولت


اظهارنظر کبیر در حالی است که رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان ناکافی بودن منابع فعلی بیمه های پایه سلامت بر ضرورت تخصیص کامل منابع بیمه های سلامت تاکید کرد و افزود: «ما در اصول متعدد قانون اساسی بر این امر تاکید داریم که وحدت رویه در امر بیمه و درمان کشور صورت پذیرد تا تمامی مردم کشور بتوانند به طور مساوی و یکسان از خدمات یکسان برخوردار شوند.
 
 
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران که پیش از این هم درباره آینده اجرای بیمه رایگان سلامت به دلیل نامعلوم بودن تخصیص اعتبارات ابراز تردید کرده بود، روز گذشته هم در گفت وگو با مهر تاکید کرد: «تا زمانی که انباشت منابع با سازوکار بیمه ای مطابق با سیاست وزارت بهداشت، اجرایی نشود: سازمان های بیمه گر پایه نخواهند توانست تعهدات خود را نسبت به موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد به موقع پرداخت کنند.»
    محمد جواد کبیر استمرار و موفقیت طرح تحول سلامت را مستلزم پرداخت به موقع اعتبارات به سازمان بیمه سلامت ایران دانست و افزود: «با توجه به پیگیری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، امیدواریم با تخصیص منابع، به زودی بتوانیم بخش عظیمی از مطالبات مراکز و موسسات درمانی را پرداخت کنیم.»
    این اظهارنظر کبیر در حالی است که رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با بیان ناکافی بودن منابع فعلی بیمه های پایه سلامت بر ضرورت تخصیص کامل منابع بیمه های سلامت تاکید کرد و افزود: «ما در اصول متعدد قانون اساسی بر این امر تاکید داریم که وحدت رویه در امر بیمه و درمان کشور صورت پذیرد تا تمامی مردم کشور بتوانند به طور مساوی و یکسان از خدمات یکسان برخوردار شوند. اجرای طرح تحول سلامت در کشور و بیمه کردن 10میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه درمان در سال گذشته در راستای اجرای قانون تصویب بیمه همگانی در کشور اتفاق افتاد. با وجود تخصیص بخشی از بودجه 10 درصدی هدفمندی یارانه ها، کمک های دولت یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان بیمه سلامت ایران، متاسفانه هنوز این سازمان در بخش اعتبارات با مشکلات عدیده ای مواجه است. اما کمبود اعتبارات و محدودیت در تخصیص بودجه به سازمان های بیمه گر، آفتی است که تبعات آن به جامعه و بیمه شدگان وارد می شود.» 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید