افزایش مطالعه به همکاری همه جانبه نیاز دارد


 
 
نویسنده: رسول خضری*

سرانه مطالعه در کشور ما در نهایت بین دو تا هفت دقیقه است. در حالی که سرانه مطالعه در کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت تر از ما است. در کشور ژاپن سرانه مطالعه به 90 دقیقه هم رسیده است. از همین مقایسه براحتی می توان متوجه شد زمانی که ما به مطالعه اختصاص می دهیم بسیار کم است. پس یکی از بهترین راهکارهایی که می تواند به کمک ما بشتابد فرهنگسازی است. رسانه ها و مراکزی که مسئولیت آموزشی بر عهده دارند باید تلاش کنند کتابخوانی را به یک ضرورت در میان مردم تبدیل کنند. در این بین رسانه ملی و سازمان هایی همچون آموزش و پرورش مسئولیت بیشتری دارند. هم اکنون در نهاد کتابخانه های عمومی کشور کمیته ای برای سنجش دقیق میزان مطالعه تشکیل شده است که می توان از نتایج آن در جهت مدیریت بهتر در این زمینه بهره گرفت.
    در شرایط حاضر برای هر صد نفر تنها یک متر کتابخانه داریم در حالی که در بسیاری از کشورها این میزان 10 برابر بیشتر است. البته آن طور که مسئولان فرهنگی گفته اند قرار شده این میزان تا دو سال دیگر به اندازه دو برابر افزایش یابد که اتفاق خوبی است. از سوی دیگر دولت هم باید فعالان نشر را از طریق راه هایی نظیر در نظر گرفتن یارانه کاغذ، حذف مالیات، حمایت های تامین اجتماعی و... حمایت کند. در این بین ظهور کتابخانه های الکترونیکی هم اقدام خوبی در جهت افزایش سرانه مطالعه به شمار می آید. اما در مجموع من به عنوان یک پزشک مطالعه از روی کتاب به شکل چاپی را به تمام قالب های مدرنی که کتاب به وسیله آنان ارائه می شود ترجیح می دهم. باز هم تاکید می کنم که نهادها و وزارتخانه هایی همچون؛ علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تاثیر بسیاری در گسترش فرهنگ مطالعه دارند. متاسفانه نظام آموزشی ما دانشجویان و دانش آموزان را تنها به سمت مطالعه کتاب های درسی برده و آنان را از کتاب های غیر درسی دور کرده است. باید تلاش شود تمام سازمان های اثر گذار در حوزه کتاب و کتابخوانی دست به دست یکدیگر داده و در این راستا تلاش کنند.
    
    *دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید