نهایتا چه چیزی در برنامه ششم تصویب خواهد شد مجلس بر سر دوراهی تجمیع یا تفکیک بیمه ها
خضری انتقاد کرددستگاه های اجرایی اراده ای برای ساماندهی زنان کارتن خواب ندارند بهزیستی و شهرداری متولیان اصلی
بیماری که با وجود خاص بودن جزو بیماری های خاص محسوب نمی شود
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی پرداخت می شود
خضری در گفت وگو با فارس رئیس جمهور سفر به آذربایجان غربی را در اولویت قرار دهد لزوم فعالیت معابر مرزی
تب را جدی بگیرید
در گفت وگو با پانا مطرح شد ارائه لایحه سلامت روان به مجلس افزایش بیماری های روانی