نمایندگان مجلس به بهانه روز ملی سینما از رابطه شان با سینما می گویند  سی نمای نمایندگان
خضریروغن پالم باید در صنعت صابون سازی استفاده شود نه روغن نباتی اقدام موثری در جلوگیری از واردات پالم انجام نشده است
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در گفت وگو با تسنیم واردات آب از کشورهای خارجی به دریاچه ارومیه هزینه گزافی دارد
دکتر خضری در گفتگوی ویژه شبکه آذربایجان غربیضریب نفوذپذیری 99 درصدی گازرسانی در سردشت تا پایان سال جذب 100 میلیارد تومان جهت سدسازی و مهار آبهای سطحی
پخش مصاحبه دکتر رسول خضری با شبکه استانی آذربایجان غربی
رویارویی آرزوها و اولویت ها در وزارت بهداشت بیمارستان هایی که دربست برای زنان هستند
پیام تسلیت دکتر رسول خضری به مناسبت درگذشت برادر وزیر کشور