دولت باید سهم 50 درصدی خود در حوزه حمل و نقل عمومی را بپردازد
تورهای پرهزینه خارج از کشور برای پزشکان کمپانی های دارویی چگونه بازار را کنترل می کنند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل گرفتن زیر میزی از بیماران توسط پزشکان ناکارآمدی بیمه ها در کشور است
اسامی استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش
مجلس برای مقابله با پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی دست به کار شد بهارستانی ها دنبال زیرمیزی بگیرها
پول هایی که از جیب مردم ایرانی بابت سود تبلیغات داروهای ماهواره ای به هدر می رود
خضری به ایسنا خبر داد طرح الزام پزشکان به رعایت چارچوب نسخه نویسی داروهای رسمی در دست پیگیری