تصاویر نطق نماینده سردشت و پیرانشهر در نشست علنی امروز سه شنبه 5 خرداد مجلس شورای اسلامی
نظر خضری درباره واگذاری بیمارستان ها به بخش خصوصی
هزینه های درمان ناباروری نیازمند حمایت دولت و بیمه هاستهزینه هر دوره درمان ناباروری تا 5 میلیون تومان نیز می رسد
خضری اصرار وزارت بهداشت برای کاهش پلکانی دریافتی پزشکان در طرح تحول سلامت
خضری انتقاد کرد انتقاد از قاچاق کالاهای سلامت محور از مبادی رسمی افزایش قاچاق تجهیزات پزشکی به کشور
خضری مطرح کرد ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده سوءاستفاده 700میلیارد تومانی صرافی ها
خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است

صفحه 92 از 95