درخواست دکتر رسول خضری از مقام عالی وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مجدد انتخابات نظام مهندسی با توجه به اشکالات و شبهات موجودتصویر نامه
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستان برخورد صریح و شفاف با پدیده زیرمیزی انتظار جامعه و مجلس است
خضری مطرح کرد امکان تجمیع سازمان های بیمه گر وجود نداردضرورت تجمیع منابع بیمه ها در برنامه ششم
خضری آخرین وضعیت پاکسازی و حمایت از قربانیان مین در استان آذربایجان غربی
فروش قرنیه چشم تایید یا تکذیب از ادعای فروشندگان قرنیه تا رد وزارت بهداشت
چرا زنان کارتن خواب می شوند
نماینده سردشت در گفتگو با کردپرس زیر ساخت های مرز کیلهدر طرف ایرانی آماده استبزودی عملیات جاده سازی ربط به بوکان آغاز خواهد شد