خضری چه کسی به بیماران اوتیسم انگ روانی زده استسازمان بهزیستی باید دقت بیشتری داشتە باشد
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است
خضری مطرح کرد کمبود پزشک طب کار دغدغه مهم کارگران مجلس پیگیر نحوه ارایه مجوز تاسیس کلینیک به پزشکان طب کار
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کمیسیون بهداشت برای تصویب لایحه افزایش شمار بیماری های خاص آمادگی دارد
گزارش تصویریدیدار وزیر بهداشت سوریه با رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر
مهم ترین دغدغه های نماینده پیرانشهر و سردشت در حضور وزیر کشور
یادداشت شفاهی خضری درباره کتاب چیستی های تورم در کشور سود بانکی عامل اصلی تورم در ایران