عضو کمیسیون بهداشتبرای تحقق اهداف طرح تحول سلامت حداقل 12 سال نیاز است
خضری مطرح کرد بررسی چگونگی اجرای نظام هماهنگ پرداخت به پزشکان عمومی و دندانپزشکان نحوه توزیع پزشکان ناعادلانه است
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با آریا  روند آسیب های اجتماعی رو به افزایش استیک معاون رئیس جمهور باید متولی امر باشد
روایتی از تولید فرآورده های پروتئینی در زیرپله ها تاج خروس و گوشت دورریختنی مواد اولیه سوسیس و کالباس
 ابتکار درباره دلایل انتقادهای نمایندگان مجلس از صدا و سیما گزارش می دهدخضریبی طرفی رسانه ملی در فعالیت های سیاسی موجب اعتباربخشی به آن می شود
خضری دولت عزم جدی برای اجرای قانون تجمیع بیمه ها ندارد
لزوم نظارت بر محصولات کشاورزی درمبادی ورودیخضری خطر ورود آفات گیاهی با واردات محصولات کشاورزی خارجی