واکنش نمایندگان مجلس به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت علیه تنهاروزنامه پزشکی ایرانسپید قربانی پرسشگری
عضو کمیسیون بهداشت مجلس کشور با کمبود 80 هزار پرستار روبه رو است
ناتوانی وزارت بهداشت در ریشه کنی معضل زیرمیزی پزشکان نسخه جیب بیماران را می پیچند
اعطای وام گرد و غبار در 2 استانخضری اعطای وام راهکاری اصولی و بلند مدت نیست
دولت باید به مسئله خودکشی ورود پیدا کند  از عملکرد دستگاه های اجرایی گله مندیم
شب زیبای دست های مهربان در همنشینی ماه و مهر
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی