درخواست دکتر رسول خضری از ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور جهت ایجاد پزشکی قانونی در سردشت
درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از ستاد مدیریت حمل و نقل کشور برای تامین سوخت ذخیره سردشت و پیرانشهرتصویر سند
سرعت گرفتن مصرف ترامادول در بین جوانانخضرینظارت در فروش بدون نسخه ترامادول بر عهده وزارت بهداشت است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استخدام 48 هزار پرستاردانشگاه آزاد آموزش مناسبی به پرستاران نمی دهد
نماینده مردم پیرانشهر و سردشتاولویت صدور مجوز واردات کالا به مرز نشینان داده شود
پیام دکتر رسول خضری به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولان
چه مسایلی طرح تحـول سلامـت را تهدیـد می کنـدخضری12 سال زمان تا رسیدن به دسترسی منطقی