خضری در گفت وگو با ایسناباید صنایع کشور مواد آلوده را از طریق دستگاه های مبدل تبدیل کنند
خضری در گفت وگو با خانه ملت هشدار نسبت به شیوع تب مالت در کشور مبتلایان سال گذشته 20هزار نفر
نماینده سردشت و پیرانشهر منتظر فاز اجرایی جاده ربط-بوکان هستیممعیشت مرزی متعلق به آقازاده ها نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان آلودگی هوا بار مالی دولت را در حوزه سلامت افزایش می دهد
نماینده پیرانشهر مطرح کرد  اختصاص 6 میلیارد و 900 میلیون تومان دیه به دانش آموزان شین آبادی
نماینده پیرانشهر و سردشت در نطق میان دستورهرروز به بهانه ای معابر مرزی را می بندنداشتغال 15 هزار کارگر در خطر می افتد
سرانه درمان 16 هزار تومان است یا 32 هزار توماندکتر خضری 16 هزار تومان رقم سال 91 است