خضری مطرح کرد سایه مرگ برسر مصرف کنندگان مکمل های ورزشی غیرمجاز نظارت ها کافی نیست
فقط1500 پزشک باحقوق17میلیونی راضی شدندخضری 3هزار پزشک در مناطق محروم کم داریم
آیا عطش دریاچه ارومیه را وان ترکیه برطرف می کند
در زمینه برخورد و اطلاع رسانی با آب های معدنی غیر مجاز ارزیابی مثبت نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عملکرد سازمان غذا و دارو
مراسم ترحیم برادر وزیر کشور در مسجد نور
نمایندگان مجلس به بهانه روز ملی سینما از رابطه شان با سینما می گویند  سی نمای نمایندگان
خضریروغن پالم باید در صنعت صابون سازی استفاده شود نه روغن نباتی اقدام موثری در جلوگیری از واردات پالم انجام نشده است