خضری بودجه وزارت بهداشت تنها 75 درصد رشد داشته تزریق 4هزارمیلیاردتومان بودجه به حوزه سلامت
در گفت وگو با پانا مطرح شد تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
کالاهای قاچاق گلوگاه حملات بیوتروریسمی
خضری تکرار تجمیع بیمه ها در لایحه برنامه ششم
خضری مدارس مناطق سردسیر و کم برخوردار در اولویت استانداردسازی سیستم گرمایشی باشد بخاری های نفتی و گازی نگرانی خانواده ها و معلمان
اگر می خواهیم امنیت مرز برقرار باشد باید وضعیت معیشتی مرزنشینان تامین شود
خضریردپای ورود کالاهای بدون اعتبار درعدم حمایت از مرزنشینانبهانه هایی که انسداد مرزها را رقم می زند