با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای دانش آموزان شین آباد
درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکانتصویر سند
خضری تاکید کرد بدهی بیمه ها به بیمارستان ها در روند اجرای طرح تحول سلامت اختلال ایجاد می کند
عضو کمیسیون بهداشتبرای تحقق اهداف طرح تحول سلامت حداقل 12 سال نیاز است
خضری مطرح کرد بررسی چگونگی اجرای نظام هماهنگ پرداخت به پزشکان عمومی و دندانپزشکان نحوه توزیع پزشکان ناعادلانه است
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با آریا  روند آسیب های اجتماعی رو به افزایش استیک معاون رئیس جمهور باید متولی امر باشد
روایتی از تولید فرآورده های پروتئینی در زیرپله ها تاج خروس و گوشت دورریختنی مواد اولیه سوسیس و کالباس