خضری مطرح کرد میزان حقوق پرستاران عادلانه نیست لزوم تعیین تکلیف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
طرح پزشک خانواده بدون زیرساخت اجرا می شود
در گزارش کمیسیون بهداشت درباره آنفلوآنزا مطرح شدقربانیان آنفلوآنزا واکسن نزده بودند
پیش روی آنفولانزا در کشور کدام استان هـا درگیـر می شوند
نماینده سردشت و پیرانشهر بدنبال تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و وضعیت معلمان پیش دبستانی هستیم
خضری در مصاحبه اختصاصی با شبستانامیدواریم قصوری در رابطه با تامین دارو برای بیماران آنفولانزای خوکی صورت نگیرد
خضری ضرورت رعایت استانداردها در شعبات بین المللی دانشگاه های ایرانی ایران از فرصت تاسیس شعب دانشگاهی در کشورهای منطقه بهره گیرد