پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها
دکتر رسول خضری انتقاد کرد تعیین تعرفه های پزشکی همچنان در هاله ای از ابهام عدم توافق وزارتخانه های بهداشت و کار بر سرتعیین تعرفه ها
چند وزیر کلیدی دولت را زمین گیر کردند ادامه حضور وزرای ناموفق مردم را از دولت ناامید میکند
انتقاد از نادیده گرفته شدن توانبخشی معلولان در طرح تحول سلامتسهم درمان معلولان از بیمه سلامت به بهزیستی منتقل شود
تاکید بر رفع هرگونه موازی کاری نهادها در تائید سلامت مواد غذایی تعیین متولی واحد دربرنامه ششم ضروری است
290 شرکت واردکننده دارویی در مقابل 75 شرکت تولیدکننده داخلی تکنولوژی و دانش حوزه سلامت به روز شود
انتقاد از دوگانگی در پرداخت حق بیمه هاتاکید بر ساماندهی سازمان های بیمه گر