نماینده پیرانشهر مطرح کرد  اختصاص 6 میلیارد و 900 میلیون تومان دیه به دانش آموزان شین آبادی
نماینده پیرانشهر و سردشت در نطق میان دستورهرروز به بهانه ای معابر مرزی را می بندنداشتغال 15 هزار کارگر در خطر می افتد
سرانه درمان 16 هزار تومان است یا 32 هزار توماندکتر خضری 16 هزار تومان رقم سال 91 است
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان در کمیسیون بهداشت
سه مشکل سردشت و پیرانشهر در یک تذکر خضری
خضری در تذکر شفاهی امرار معاش معیشت و اقتصاد مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد
خضری در تشریح مصوبات کارگروه بررسی اصلاحیه لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان افزایش مستمری افراد دارای معلولیت به 700 هزار تومان تاکید بر سهم 5 درصدی استخدام معلولان