دیداردکتررسول خضری و هیات همراه با اعضای گروه دوستی پارلمان تایلند و دعوت جهت حضور در پارلمان این کشور
نارسائی هایی در لایحه برنامه ششم درموضوعات اجتماعی وجود دارد
نظام ارجاع می توانست باعث اشتغال چندین هزار پزشک عمومی شود
الحاق جدولی 28 ردیفی به برنامه ششم برای حل آسیب های اجتماعی برنامه های توسعه موفقیتی در حل آسیب های اجتماعی نداشتند
بی توجهی دولت به بیکاری پزشکان عمومی نظام ارجاع می توانست باعث اشتغال چندین هزار پزشک عمومی شود
عدم غربالگری در ماهی وارداتی منجر به شیوع برخی بیماری ها می شود واردات ماهی پروسه ای ضدتولید است
پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت زادروز بوعلی سینا و روز پزشک  روز دندان پزشک و روز داروساز