معمای فرزندخواندگیعدم انطباق قانون فرزندخواندگی با سیاست های کلی جمعیت ضرورت اصلاح یا تفسیر قانون
سفر هیات پارلمانی به تایلند برای رایزنی جهت واردات برنج تایلندی
سفر هیات پارلمانی ایران با کارشناسان غذا و دارو به تایلند بررسی سلامت برنج های تایلندی به منظور تقویت واردات
تعیین تکلیف زندانیان ایرانی در تایلند در سفر دکترخضری و هیات همراه به تایلند
دیدارومذاکرات مهم دکتررسول خضری درراس هیات پارلمانی ایران متشکل از نمایندگان مجلس سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت با معاون و نخست وزیرومعاون تجارت و بازرگانی وزیربازرگانی کشور تایلند
بازدید از بزرگترین کارخانه تولید برنج دنیا
دیدارو جلسه دکتررسول خضری و هیات همراه با سفیرایران در تایلند