پیام تبریک نماینده سردشت و پیرانشهر به مناسبت 16 آذر روز دانشجو
درخواست دکتر رسول خضری از ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور جهت ایجاد پزشکی قانونی در سردشت
درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از ستاد مدیریت حمل و نقل کشور برای تامین سوخت ذخیره سردشت و پیرانشهرتصویر سند
سرعت گرفتن مصرف ترامادول در بین جوانانخضرینظارت در فروش بدون نسخه ترامادول بر عهده وزارت بهداشت است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس استخدام 48 هزار پرستاردانشگاه آزاد آموزش مناسبی به پرستاران نمی دهد
نماینده مردم پیرانشهر و سردشتاولویت صدور مجوز واردات کالا به مرز نشینان داده شود
پیام دکتر رسول خضری به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولان