خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
شرایط توریسم سلامت مهیا نیست توریسم درمانی در دست افراد سودجو
خضری بیمارستان های 40 ساله ای که بر درد حوزه سلامت افزوده استاقتصاد سلامت حلقه مفقوده بخش درمان
خضری در تشریح لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مطرح کرد برنامه ریزی برای جذب 5 درصد معلولان در دستگاه های دولتی تلاش برای افزایش حقوق معلولان تا 750 هزار تومان
خضری غفلت محیط زیست از نظارت بر تصفیه فاضلاب صنایع تشدید سرطان با جاری شدن فاضلاب صنایع در زمین های کشاورزی
خضری در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرد افزایش حداقلی اعتبارات بیمه ها در لایحه 95 اعتبارات ناچیز تهدیدی برای طرح تحول سلامت
نماینده پیرانشهر خواستار تسریع در صدور ویزای درمان از سوی وزارت خارجه