دکتر خضری در نطق میان دستورمردم بعد از برجام انتظار حماسه اقتصادی دارند درخواست تامین اعتبار برای افزایش حقوق معلمان
عضو کمیسیون بهداشت مجلسدانشجویان ایرانی نباید به پاکستان بروند فیزیوتراپی بیمه شود
به گزارش تعاون نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس از رییس جمهور برای توجه به اعتبارات عمرانی در بودجه 1395 تشکر کرد
نماینده سردشت و پیرانشهردر نطق میان دستور تقدیر از افزایش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه 95 درخواست از وزیر بهداشت جهت تسریع در ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پیرانشهر
گزارش تصویری آیین نکوداشت دکتر شیبانی با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر
با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی برگزار شد
عرضه برخی داروهای خاص تنها در پایتخت ضرورت تمرکززدایی در عرضه داروها