جلسه  بررسي سؤال دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر از دكتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد در كميسيون اقتصادي مجلس
میزان مالیات دریافتی کنونی زیاد و نامتناسب با شرایط کنونی اقتصادی جامعه است

میزان مالیات دریافتی کنونی زیاد و نامتناسب با شرایط کنونی اقتصادی جامعه است.

اطلاعات بیشتر ...
تقدير و تشكر كولبران از زحمات دكتر خضري در راستاي بيمه كولبران سردشت و پيرانشهر

تقدير و تشكر كولبران از زحمات دكتر خضري در راستاي بيمه كولبران سردشت و پيرانشهر

اطلاعات بیشتر ...
تفاهم نامه قرارداد بیمه کولبری امضاء شدحق پرداخت بیمه کولبری ۵ درصد است

تفاهم نامه قرارداد بیمه کولبری امضاء شد/حق پرداخت بیمه کولبری ۵ درصد است

اطلاعات بیشتر ...
خضری  دولت لایحه تشکیل سازمان اقتصاد سلامت را به مجلس ارسال کندکاهش واردات تجهیزات پزشکی با استفاده از ظرفیت انجمن های صنفی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل هرنوع سازمان منوط به اخذ مجوز از مجلس است،گفت: استفاده ازظرفیت انجمن صنفی تولیدکنندگان وصادرکنندگان ملزومات پزشکی و دندانپزشکی درجلوگیری از خروج ارز از کشور موثر است.

اطلاعات بیشتر ...
۳۰ سال پیش در چنین روزی حمله_شیمیایی نیروی هوایی عراق  ۱۱۰ نفر از ساکنان غیرنظامی سردشت را شهید و ۸ هزار نفر را مصدوم و مسموم کرد

۳۰ سال پیش در چنین روزی #حمله_شیمیایی نیروی هوایی #عراق ، ۱۱۰ نفر از ساکنان غیرنظامی #سردشت را شهید و ۸ هزار نفر را مصدوم و مسموم کرد

اطلاعات بیشتر ...
نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد روز پنجشنبه از بیمه کولبران رونمایی می شود

نماینده پیرانشهر و سردشت خبر داد؛ روز پنجشنبه از بیمه کولبران رونمایی می شود

اطلاعات بیشتر ...