عدم پرداختن به معضل اعتیاد مشکلات زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در لایحه برنامه ششم
اصلاح و تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان
روایت دکتررسول خضری از پرونده کیارستمیوصول پرونده پزشکی کیارستمی از فرانسه
نماینده مردم شریف و فرهیخته پیرانشهر و سردشت به خودم نمره قبولی می دهم
حامیان رومیزی و زیرمیزی نگاهی به دریافتی پزشکان عمومی داشته باشند 80 درصد بار حوزه سلامت بر دوش پزشکان داخلی
احتمال وجود سه فراکسیون اصولگرا اصلاح طلب و اعتدال در مجلس دهم
قانونی که تصویب شد تبلیغاتی که ممنوع نشدتلاش مجلس برای اخذ 1700 میلیارد از محل خرده فروشی سیگار