کالاهای قاچاق گلوگاه حملات بیوتروریسمی
خضری تکرار تجمیع بیمه ها در لایحه برنامه ششم
خضری مدارس مناطق سردسیر و کم برخوردار در اولویت استانداردسازی سیستم گرمایشی باشد بخاری های نفتی و گازی نگرانی خانواده ها و معلمان
اگر می خواهیم امنیت مرز برقرار باشد باید وضعیت معیشتی مرزنشینان تامین شود
خضریردپای ورود کالاهای بدون اعتبار درعدم حمایت از مرزنشینانبهانه هایی که انسداد مرزها را رقم می زند
خضری در گفت وگو با تسنیم خبر داد افزایش 15 تا 20 درصدی بودجه سلامت در سال آینده
خضری در گفت وگو با ایسنابا برداشته شدن تحریم ها قیمت تمام شده دارو کمتر خواهد شد