بازدید دکتر رسول خضری نماینده پيرانشهر و سردشت  به همراه رییس راه  و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان  جديد در حال احداث پيرانشهر  چهارشنبه مورخ ٩٦٥١٠

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان جديد در حال احداث پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده پیگیر و تلاشگر به همراه رییس راه  و شهرسازي و مهندسين عمران  سازنده  از روند ساخت  يكي از بزرگترين مراكز بهداشتي و درماني در كهنه خانه پيرانشهر

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پیگیر و تلاشگر به همراه رییس راه و شهرسازي و مهندسين عمران سازنده از روند ساخت يكي از بزرگترين مراكز بهداشتي و درماني در كهنه خانه پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

اطلاعات بیشتر ...
رسول خضری معابر مرزی عنایت رهبری است و دولت نمی تواند آن را ببندد

زسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت ساماندهی کولبران معابر مرزیرسول خضری: معابر مرزی عنایت رهبری است و دولت نمیتواند آن هارا ببندد.

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده  پرتلاش پیرانشهر و سردشت به همراه دهیار و اعضاي محترم شورا اسلامي پسوه از پروژه های عمرانی پسوه

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش پیرانشهر و سردشت به همراه دهیار و اعضاي محترم شورا اسلامي پسوه از پروژه های عمرانی پسوه

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستان های پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و ترابری و امام جماعت دهیار و اعضاي شورای کندره از پروژه های در دست اقدام مسير كندره  به گردكسپيان

بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستان های پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و ترابری و امام جماعت، دهیار و اعضاي شورای کندره از پروژه های در دست اقدام مسير كندره به گردكسپيان

اطلاعات بیشتر ...
برگزاری جشنواره انگور سیاه سردشت در نیمه دوم شهریور

مدیر جهاد کشاورزی سردشت با بیان اینکه سطح زیر کشت باغ های انگور شهرستان 21.5 درصد از باغات انگور استان را به خود اختصاص داده است، گفت: سطح زیر کشت باغ های انگور آذربایجان غربی 22 هزار و 424 هکتار بوده و سطح زیر کشت باغ های انگور دیم شهرستان 4 هزار و 800 هکتار است.

اطلاعات بیشتر ...
لزوم توجه به آمایش سرزمینی در حوزه هتلداری

روزنامه دنیای اقتصاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کشورمان باوجود داشتن رتبه برتر در حوزه جاذبه‌های گردشگری نتوانسته زیرساخت‌ها و امکانات لازم را فراهم کند.

اطلاعات بیشتر ...