دیدارنوروزی با کارکنان وزارت تعاونکارورفاه اجتماعی

دکترربیعی در دیدارنوروزی با کارکنان وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی : اولین نشست هیات دولت در سال 96 با برنامه های اشتغال آغاز می شود.

اطلاعات بیشتر ...
موافقت انجام طرح بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز و زحمتکش که بزودی در طی فروردین ماه

موافقت انجام طرح بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز و زحمتکش که بزودی در طی فروردین ماه

اطلاعات بیشتر ...
 افزایش پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی کشور

افزایش پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی کشور

اطلاعات بیشتر ...
آغاز بیمه تامین اجتماعی کولبران زحمتکش و عزیز  شهرستانهای سردشت و پیرانشهر

با رایزنی های دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش و خستگی ناپذیر مردم فرهیخته پیرانشهر و سردشت استارت شروع بیمه تامین اجتماعی کولبران زحمتکش و عزیز شهرستانهای سردشت و پیرانشهر درجلسه مشترک نماینده سردشت و پیرانشهر ودکتر ربیعی محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام میشود.

اطلاعات بیشتر ...
گزارش تصویری آخرین نشست علنی قوه مقننه در سال 95

در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه 24 اسفندماه که آخرین نشست قوه مقننه در سال 95 نیز بود، اصلاح لایحه بودجه سال 96 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان به تصویب رسید.

اطلاعات بیشتر ...
برادر گرامي جناب آقاي دكتر عسكري

برادر گرامي جناب آقاي دكتر عسكري رئيس محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي

اطلاعات بیشتر ...
پیام دکتر خضری بمناسبت سال جدید