بازديد دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر بهمراه دكتر هاشمي وزير بهداشت و درمان و اموزش پزشكي از تحريريه خبرگزار خانه ملت مورخ دوشنبه ٩٦٥٢٣

بازديد دكتر رسول خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر بهمراه دكتر هاشمي وزير بهداشت و درمان و اموزش پزشكي از تحريريه خبرگزار خانه ملت مورخ دوشنبه ٩٦/٥/٢٣

اطلاعات بیشتر ...
با تلاش و پيگيريهاي مكرر دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت و موافقت جناب اقاي دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران گمرك تمرچين به سطح اداره كل گمرك تمرچين ارتقا يافت

تقدير و تشكر ويژه دكتر رسول خضري از جناب اقاي دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران و وزير محترم پيشنهادي اقتصاد در خصوص ارتقاي سطح گمرك تمرچين به اداره كل گمرك تمرچين پيرانشهر

اطلاعات بیشتر ...
نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی دفاع و درخواست جدی جهت اجازه تعریض جاده خروجی پیرانشهر بسمت پادگان ارتش

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی دفاع و درخواست جدی جهت اجازه تعریض جاده خروجی پیرانشهر بسمت پادگان ارتش

اطلاعات بیشتر ...
نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس

اطلاعات بیشتر ...
نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی راه و شهرسازی

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی راه و شهرسازی و پیگیری جدی اتوبان تمرچین پیرانشهر و نقده و آسفالت جاده میراباد الواطان به ساوان و همچنین جاده سردشت - ربط به بوکان و رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز جادهای مواصلاتی سه راه جلدین به پسوه - مهاباد وجاده دربکه

اطلاعات بیشتر ...
نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی بهداشت و درمان و اموزش پزشکی

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و درخواست جدی برای طرحها و پروژهای بیمارستانی دو شهرستان و مراکز درمان بستر میر اباد و گردکشانه و ربط و تسریع در تکمیل بیمارستان پیرانشهر و راه اندازی سی تی اسکن

اطلاعات بیشتر ...
نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی کشور

نشست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت با وزیر محترم پیشنهادی کشور و راهکارهای حل معضلات معابر کولبری و مرزی و انتصاب افراد قوی و توانمند در حوزهای استانی و شهرستانی اعم از فرماندار و معاونت های ان و بخشداران

اطلاعات بیشتر ...