پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت روز پرستار
پسابرجام و تکنولوژی فنی حوزه بهداشت
خضری زیرساخت های لازم برای پوشش همگانی پزشک خانواده فراهم نیست
خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
شرایط توریسم سلامت مهیا نیست توریسم درمانی در دست افراد سودجو
خضری بیمارستان های 40 ساله ای که بر درد حوزه سلامت افزوده استاقتصاد سلامت حلقه مفقوده بخش درمان
خضری در تشریح لایحه اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مطرح کرد برنامه ریزی برای جذب 5 درصد معلولان در دستگاه های دولتی تلاش برای افزایش حقوق معلولان تا 750 هزار تومان