افزایش اراضی کشاورزی برای اجرای طرح آبیاری_بارانی روستاهای بخش لاجان

افزایش اراضی کشاورزی  برای اجرای طرح #آبیاری_بارانی روستاهای بخش #لاجان 

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده  شهرستانهای سردشت وپیرانشهر از پروژه ساخت منبع اب شرب پسوه بهمراه اعضاي محترم شوراي اسلامي و دهيار محترم پسوه

بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستانهای سردشت وپیرانشهر از پروژه ساخت منبع اب شرب پسوه بهمراه اعضاي محترم شوراي اسلامي و دهيار محترم پسوه

اطلاعات بیشتر ...
افتتاح نمایندگی اداره ثبت احوال بخش لاجان در ساختمان بخشداری لاجان

نمایندگی اداره ثبت احوال بخش لاجان در ساختمان بخشداری لاجان افتتاح شد

اطلاعات بیشتر ...
بازديد دكتر خضري از آسفالت معابر روستايي بخش لاجان
بازديد دكتر خضري از پروژه آبرساني شرب روستاي شين آباد به همراه مسئولين شهرستان

بازديد دكتر خضري از پروژه آبرساني شرب روستاي شين آباد به همراه مسئولين شهرستان

اطلاعات بیشتر ...
جلسه شورای ورزش همگانی باحضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت و دكتر عبدالله چمن گلي مدير كل محترم ورزش و جوانان استان

جلسه شورای ورزش همگانی باحضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت و دكتر عبدالله چمن گلي مدير كل محترم ورزش و جوانان استان

اطلاعات بیشتر ...
گزارش رئيس محترم شركت گاز پيرانشهر در خصوص عمليات گاز رساني به روستاهاي پيرانشهر