گزارش حضور آتش نشانان جان بر کف از اصفهان کرج و مشهد به منظور پیگیری مطالبات بر حقشان

گزارش حضور آتش نشانان جان بر کف از اصفهان کرج و مشهد به منظور پیگیری مطالبات بر حقشان مهمان ویژه کمسیون اجتماعی مجلس بودند که با حمایت قاطع دکتر خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت و نمایندگان محترم کمسیون اجتماعی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلسمورد استقبال گرم و صمیمانه قرار گرفتند مورخ 18 مهر

اطلاعات بیشتر ...
 جلسه كميته بهداشت و دفاع جدی دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش مردم فهیم و شریف پیرانشهر و سردشت

🔵 جلسه كميته بهداشت و دفاع جدی دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش مردم فهیم و شریف پیرانشهر و سردشت، امروز مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ بعنوان طراح و ریس کار گروه طرح کار آمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی کشوری و تأمين اجتماعی در کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

اطلاعات بیشتر ...
️ تصویب طرح دو فوریتی تمدید اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۷

جلسه تخصصی کمسیون اجتماعی مجلس و تصویب طرح دو فوریتی تمدید اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۷ با دفاع جدی دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش مردم فهیم و شریف پیرانشهر

اطلاعات بیشتر ...
صورتجلسه فراكسيون توليد و اشتغال روز سه شنبه مورخ ٩٦٧٤
روز دامپزشكي  گرامي باد
نمايندگان كرد مجلس شوراى اسلامى درگذشت مرد سياست و كياست مرحوم جلال طالبانى را تسليت گفتند

نمايندگان كرد مجلس شوراى اسلامى درگذشت مرد سياست و كياست مرحوم جلال طالبانى را تسليت گفتند.

اطلاعات بیشتر ...
پیام تسلیت  دكتر خضري به مناسبت درگذشت مام جلال طالبانی