حضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت در جلسه چهار ساعته فراكسيون أهل سنت مجلس با وزير محترم كشور

حضور دكتر خضري نماينده مردم فرهيخته پيرانشهر و سردشت در جلسه چهار ساعته فراكسيون أهل سنت مجلس با وزير محترم كشور

اطلاعات بیشتر ...
تقدير و تشكر رئيس دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي از دكتر خضري

‍ ‍ 💠‍ تقدير و تشكر دكتر عاشري رياست دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي از دكتر رسول خضري نماينده سردشت و پیرانشهر

اطلاعات بیشتر ...
 تبريك ورود کوهنورد پرآوازه آقای حاج بایزید نیکبخت به محوطه ورزشگاه پیرانشهر و استقبال با شکوه همشهریان پيرانشهري

تبريك ورود کوهنورد پرآوازه آقای حاج بایزید نیکبخت به محوطه ورزشگاه پیرانشهر و استقبال با شکوه همشهریان پيرانشهري

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان جديد در حال احداث پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦٥١٠

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پيرانشهر و سردشت به همراه رییس راه و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان جديد در حال احداث پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده پیگیر و تلاشگر به همراه رییس راه و شهرسازي و مهندسين عمران سازنده از روند ساخت يكي از بزرگترين مراكز بهداشتي و درماني در كهنه خانه پيرانشهر

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پیگیر و تلاشگر به همراه رییس راه و شهرسازي و مهندسين عمران سازنده از روند ساخت يكي از بزرگترين مراكز بهداشتي و درماني در كهنه خانه پيرانشهر چهارشنبه مورخ ٩٦/٥/١٠

اطلاعات بیشتر ...
رسول خضری معابر مرزی عنایت رهبری است و دولت نمی تواند آن را ببندد

زسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت ساماندهی کولبران معابر مرزیرسول خضری: معابر مرزی عنایت رهبری است و دولت نمیتواند آن هارا ببندد.

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش پیرانشهر و سردشت به همراه دهیار و اعضاي محترم شورا اسلامي پسوه از پروژه های عمرانی پسوه

بازدید دکتر رسول خضری نماینده پرتلاش پیرانشهر و سردشت به همراه دهیار و اعضاي محترم شورا اسلامي پسوه از پروژه های عمرانی پسوه

اطلاعات بیشتر ...