سفر هیات پارلمانی به تایلند برای رایزنی جهت واردات برنج تایلندی
سفر هیات پارلمانی ایران با کارشناسان غذا و دارو به تایلند بررسی سلامت برنج های تایلندی به منظور تقویت واردات
تعیین تکلیف زندانیان ایرانی در تایلند در سفر دکترخضری و هیات همراه به تایلند
دیدارومذاکرات مهم دکتررسول خضری درراس هیات پارلمانی ایران متشکل از نمایندگان مجلس سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت با معاون و نخست وزیرومعاون تجارت و بازرگانی وزیربازرگانی کشور تایلند
بازدید از بزرگترین کارخانه تولید برنج دنیا
دیدارو جلسه دکتررسول خضری و هیات همراه با سفیرایران در تایلند
دیداردکتررسول خضری و هیات همراه با اعضای گروه دوستی پارلمان تایلند و دعوت جهت حضور در پارلمان این کشور