مكاتبه دكتر خضري با وزير محترم كشور در راستاي تسريع در بازگشايي مجدد مرز تمرچين

مكاتبه دكتر خضري با وزير محترم كشور در راستاي تسريع در بازگشايي مجدد مرز تمرچين

اطلاعات بیشتر ...
نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلسفعالیتهای علمی و پژوهشی در اولویت کار دانشگاه باشد

نماینده مجلس در بازدید از پیرانشهر نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز باید دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی‌هایی که در دستور کار خواهند داشت ارتقای سطح علمی، فرهنگی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.

اطلاعات بیشتر ...
خضریتهدید معیشت ۸ هزار کولبر۳۰ هزار کسبه و ۷ میلیون بازرگان با انسداد مرز تمرچین سوال از وزیر کشور و رییس جمهور در صورت بی توجهی نسبت به بازگشایی مرز

سرویس اجتماعی نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: مرز تمرچین تا روز یک شنبه بازگشایی نشود سوال از وزیر کشور و رییس جمهور را در دستور کار قرار خواهیم داد.

اطلاعات بیشتر ...
فرا رسیدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش دانشجویان باایمان و حقیقت جوی ایران اسلامی گرامی باد

فرا رسیدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش دانشجویان باایمان و حقیقت جوی ایران اسلامی گرامی باد .

اطلاعات بیشتر ...
 پنج سال از حادثه تلخ و دردناکی که شعله های بیرحم آتش مدرسه روستاي شين آباد را دربر گرفت و سوزاند گذشت

🌑 پنج سال از حادثه تلخ و دردناکی که شعله های بیرحم آتش، مدرسه روستاي شين آباد را دربر گرفت و سوزاند، گذشت. سالروز حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد ویاد و خاطره دانش آموزان قربانی را گرامی ميداريم.

اطلاعات بیشتر ...
حضور دکتر خضری در دانشگاه ازاد اسلامی ضمن تبریک حسن انتصاب دکتر محمد سلطانی  توجه همه جانبه در حوزهای آموزشی عمرانیورزشی و فرهنگی مورد تاکید و توصیه جدی و ویژه قرار گرفت

حضور دکتر خضری در دانشگاه ازاد اسلامی ضمن تبریک حسن انتصاب دکتر محمد سلطانی ، توجه همه جانبه در حوزهای آموزشی ،عمرانی،ورزشی و فرهنگی مورد تاکید و توصیه جدی و ویژه قرار گرفت

اطلاعات بیشتر ...
خضریسازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود درباره دختران شینآباد عمل نمیکند

سرویس دیگر رسانه‌ها نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه طبق تعهد و قول خود قرار بود هر سال یک میلیارد برای هزینه درمان دختران شین آباد در نظر بگیرد، اما متأسفانه به جز سال اول که یک میلیارد و خرده‌ای پرداخت شد دیگر پرداختی در این رابطه وجود نداشت.

اطلاعات بیشتر ...