هزینه های درمان ناباروری نیازمند حمایت دولت و بیمه هاستهزینه هر دوره درمان ناباروری تا 5 میلیون تومان نیز می رسد
خضری اصرار وزارت بهداشت برای کاهش پلکانی دریافتی پزشکان در طرح تحول سلامت
خضری انتقاد کرد انتقاد از قاچاق کالاهای سلامت محور از مبادی رسمی افزایش قاچاق تجهیزات پزشکی به کشور
خضری مطرح کرد ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده سوءاستفاده 700میلیارد تومانی صرافی ها
خضری از 5 درصدظرفیت توریسم سلامت کشور استفاده می کنیمسود بانکی از سود احتمالی فعالیت در این حوزه بیشتر است
افقاتوری ها کتابخوان شدند
گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به روایت تصویر