اعطای وام گرد و غبار در 2 استانخضری اعطای وام راهکاری اصولی و بلند مدت نیست
دولت باید به مسئله خودکشی ورود پیدا کند  از عملکرد دستگاه های اجرایی گله مندیم
شب زیبای دست های مهربان در همنشینی ماه و مهر
خضری با انتقاد از فرسودگی صنایع داروسازی مطرح کردماراتن 270 شرکت واردکننده دارو در مقابل 74 شرکت تولیدکننده داخلی
اشتغال 35هزار جوان در انتظار تبدیل بازارچه های آذربایجان غربی به مناطق آزاد
خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار
در گفت و گو با پانا مطرح شد تشریح طرح تحول آموزش پزشکی تحول نظام آموزشی تا پایان امسال