بهسازی و تعریض و توسعه و استاندارد سازی جاده اصلی سردشت - ربط -مهاباد

بهسازی و تعریض و توسعه و استاندارد سازی جاده اصلی سردشت - ربط -مهاباد بطول 108کیلومتر و باردیف اعتبار طرح های عمرانی سرمایه ای ملی مبلغ ده میلیارد تومان

یا تلاش و پیگیری جناب آقای دکتر خضری درلایحه بودجه سال 96 با ردیف 1303016207برای بهسازی و تعریض و توسعه و استاندارد سازی جاده اصلی سردشت - ربط -مهاباد  بطول 108کیلومتر و باردیف اعتبار طرح های عمرانی سرمایه ای ملی مبلغ ده میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات از سال 95 تا 1399از آن جمعا کل پروژه یکصد و یک میلیارد تومان برای اتمام آن تا سال 1399تعین و برای تصویب نهایی در روز یکشنبه 14 آذر تقدیم مجلس گرد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید