تقدیر مدیریت آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان پیرانشهر از جناب آقای دکتر رسول خضری

تقدیر مدیریت آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان پیرانشهر ازنماینده محترم و تلاشگرجناب آقای دکتر رسول خضری در خصوص پیگیری صادقانه خواسته های فرهنگیان بخصوص مناطق کمتر توسعه یافته (نوار مرزی)

تقدیر مدیریت آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان پیرانشهر از جناب آقای دکتر رسول خضری

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید