بازدید دکتر خضری از پروژه اجرایی اداره منابع طبیعی

در پی بازدید جناب آقای دکتر رسول خضری که از پروژه اجرایی اداره منابع طبیعی از روستای کلاکین داشتند اهالی روستا خواستار احداث میدان ورزشی برای جوانان سه روستای بندره و کلاکین و دلاوران بودند که زمین مورد نظر در ابعاد یک هکتار مشخص و روسای منابع طبیعی و اداره راه وعده های لازم را در پیشبرد کار دادند

در پی بازدید جناب آقای دکتر رسول خضری که از پروژه اجرایی اداره منابع طبیعی از روستای کلاکین داشتند اهالی روستا خواستار احداث میدان ورزشی برای جوانان سه روستای بندره و کلاکین و دلاوران بودند که زمین مورد نظر در ابعاد یک هکتار مشخص و روسای منابع طبیعی و اداره راه وعده های لازم را در پیشبرد کار و تملک و ادامه فعالیت به اهالی مناطق مذکور دادند.
بازدید دکتر خضری از پروژه اجرایی اداره منابع طبیعی

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید